Schoolvrij

Donderdag 10 maart 2016

Rond tienen sta ik met Robert van Haaren, een vriend uit m’n klas, in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen. We hebben namelijk beiden een dagje vrij van school, en een dagje vogelen hadden we allebei wel zin in.

In de Eendragtspolder vinden we, genietend van vele zingende Veldleeuweriken, al snel een groepje Pijlstaarten tussen een grote groep Slobeenden. Tussen de begroeiing zitten wat watersnippen, er loopt een grote zilverreiger rond en een Dodaars is druk aan het duiken. De velduil die hier zou moeten zitten, kunnen we helaas niet vinden.

Bij de Zevenhuizerplas horen en zien we de eerste zingende Rietgorzen en Tjiftjaf van deze lente. Heerlijk! Uit het riet roept een Waterral en in het riet zwemt een opvallend tamme Slobeend. Pas dan zie hoe je mooi zo’n mannetje eigenlijk is. Natuurlijk zwemmen tussen de eilandjes verschillende Krooneenden: 3 mannetjes, twee vrouwtjes. Wat mij betreft de leukste soort hier zijn Kleine Barmsijzen! Tijdens het afspeuren van een groep kuifeenden komt een groepje van vijf kort voor ons in een boompje zitten, waarna ze al snel weer wegvliegen.

Verjaardag Sietse 060

Slobeend, Northern Shoveler, Anas clypeata

We gaan door naar het Hoge en Lage Bergse bos. In het Hoge waren woensdag tien (!) roestende Ransuilen gezien, dus die willen wij ook wel even proberen. Daar aangekomen vinden we er al snel één, maar de andere negen kunnen we niet vinden. Jammer, maar die ene zit er ook wel leuk bij. Door het Lage fietsend horen we verschillende boomkruipers, er roept een Groene Specht en leuk is een vlak over ons heen vliegende IJsvogel, die we helaas niet meer terug kunnen vinden.

De hoofdbestemming van vandaag is Bedrijventerrein Oudeland. Hier zit al een tijdje een groepje europese kanaries, een aantal velduilen en een witoogeend. Van andere vogelaars horen we echter dat de kanaries ‘s ochtends vroeg gezien waren, maar verder door niemand teruggevonden konden worden. In de daaropvolgende anderhalf uur dat we er rondlopen, kunnen wij en vele andere vogelaars die ook aan het zoeken zijn, ze inderdaad niet terugvinden. De Velduil lukt echter wel; die stoten we al vrij snel zelf op. Verder zit het vol met Rietgorzen, Vinken, Groenlingen en nog wat klein spul. Leuk is wel een vrouwtje Roodborsttapuit. Ook zien we de eerste Tureluurs van het voorjaar rondvliegen. Voordat we weggaan, lopen we nog even langs de plas voor de Witoogeend. Na even zoeken is deze makkelijk gevonden, maar helaas vliegt hij weg. Na een rondje boven onze hoofden gemaakt te hebben, vliegt hij helemaal richting de Ackerdijksche Plassen, om pas daar weer te landen.

Verjaardag Sietse 064

Witoogeend, Ferruginous Duck, Aythya nyroca

Witoogeend2

Witoogeend, Ferruginous Duck, Aythya nyroca (Foto: Robert van Haaren)

Witoogeend

Witoogeend (meest linkse eend), Ferruginous Duck (most left duck), Aythya nyroca (Foto: Robert van Haaren)

Achter Berkel en Rodenrijs rijden we nog even door de Nieuwe Droogmaking. Dit levert nog heel wat op, met als leukste een groepje van drie Bonte Strandlopers, een Kluut, een Grote Mantelmeeuw, een stuk of tien Pijlstaarten en heel wat Tureluurs en Grutto’s.

Vervolgens gaan we naar Prisma, om hier eindelijk eens Patrijzen te zien. Al heel wat keren ben ik hier geweest, maar het lukt me maar niet hier patrijzen te vinden. Zo leek het ook deze keer te gaan. Op het veld waar ze altijd gemeld worden, konden we ze weer niet vinden. Toch lukte het even later wel, toen we twee koppels bij elkaar vonden. Eindelijk! Één van deze twee koppels bleef vrij lang zitten, waardoor we ze heel goed hebben kunnen bekijken. En ja, als je ze dan eenmaal heb, worden ze opeens wel heel makkelijk. Verder fietsend vonden we binnen de kortste keren nog twee koppels. Hoe simpel wil je het hebben…

Verjaardag Sietse 080

Patrijs, Grey Partridge, Perdix perdix

Verjaardag Sietse 075

Patrijs, Grey Partridge, Perdix perdix

Terug in Waddinxveen reed ik nog snel even langs de Triangel om te kijken of er al kleine plevieren zaten. Dit bleek niet het geval; evenals dat er geen kwikstaarten zaten. De Voorofsche Polder leverde nog wél kwikstaarten op: 7 Witte Kwikken en 2 Rouwkwikstaarten. Ik sloot af bij het plasdras, waar op dat moment een stuk of 150 Grutto’s foerageerden, samen met ruim 50 Wintertalingen.

Verjaardag Sietse 088

Grutto en Wintertaling, Black-tailed Godwit and Eurasian Teal, Limosa limosa en/and Anas crecca

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s