22 libellensoorten in de Kampina

Zaterdag 30 mei

Net als elk jaar ga ik rond eind mei met ‘De Boomvalk’ naar de Kampina, een heide- en bosgebied bij Boxtel. De vorige keren ging het me vooral om vogels, voor deze keer had ik me voorgenomen vooral voor libellen te gaan.

Langs de bossen van de Kampina rijdend met de bus, zagen we direct al 2 appelvinken, 2 bonte vliegenvangers en 2 patrijzen; een goed begin dus! We (o.a. Johannes Luiten, Jacob Molenaar en Jonathan Leeuwis) stapten uit bij de Logtsebaan, vanwaar we van plan waren de Beerze te volgen. Direct bij het uitstappen zag ik een ijsvogel een plasje induiken, terwijl een boompieper, grasmus en tuinfluiter volop aan het zingen waren. Het pad richting de vistrap in de Beerze aflopend, kwamen we al snel de eerste libellen tegen: hier vooral vele azuurwaterjuffers, een blauwe breedscheenjuffer en een weidebeekjuffer. Blauwe breedscheen was voor mij nog nieuw (in Nederland tenminste).

In een bochtje langs de Beerze begon het echte zoeken naar libellen, en dit leverde direct vele weidebeekjuffers, azuurwaterjuffers en blauwe breedscheenjuffers op. Terwijl in de verte een wielewaal en koekoek zongen, vonden we tussen al deze wat algemenere soorten één bosbeekjuffer en een beekrombout, m’n tweede nieuwe libel!

kampina 094

Weidebeekjuffer, Banded Demoiselle, Calopteryx Splendens

kampina 100

Blauwe Breedscheenjuffer, White-Legged Damselfly, Platycnemis Pennipes

kampina 110

Bosbeekjuffer, Beautiful Demoiselle, Calopteryx Virgo

kampina 120

Beekrombout, Common Club-Tail, Gomphus Vulgatissimus

Na alle libellen goed te hebben gefotografeerd en gezien te hebben, liepen we verder richting het Winkelsven, waar 3 lepelaars uit wegvlogen. Een sperwer vloog over, en ook hier bleek het werkelijk vol te zitten met libellen. Er zaten vooral veel watersnuffels, variabele waterjuffers, grote roodoogjuffers en weer azuurwaterjuffers. Leuke soorten hier waren een bruine winterjuffer en een venwitsnuitlibel, alweer m’n 3e nieuwe soort van vandaag. Op het Winkelsven zelf zagen we 4 wintertalingen en een mooi mannetje zomertaling. Een klein stukje verder zagen we een mogelijke gevlekte witsnuitlibel wegvliegen, maar 2 koraaljuffers maakten veel goed, zeker omdat ik deze alleen nog maar in Frankrijk had.

kampina 123

Venwitsnuitlibel, White-Faced Darter, Leucorrhinia Dubia

kampina 130

Koraaljuffer, Small Red Damselfly, Ceriagrion Tenellum

Terwijl het snel donker werd door een naderende onweersbui, liepen we verder richting het Klokketorenven, waar we wilden gaan zoeken naar de zeldzame plasrombout en speerwaterjuffer. Onderweg kregen we echter eerst nog een flinke hoosbui op ons kop, terwijl we een grauwe vliegenvanger hoorden roepen en een boomklever zagen. Bij het Klokketorenven klaarde het gelukkig al snel weer op. De eerste libel hier was een uitsluipende smaragdlibel, die nog half in z’n huidje zat. Verder stikte het er werkelijk van de viervlekken, die hier bij tientallen rondvlogen. Het lukte ons echter niet om één van de twee zeldzame libellen te vinden; het bleef hier bij een grote keizerlibel, een gewone oeverlibel, een venwitsnuitlibel  en een roepende zwarte specht en een grauwe vliegenvanger.

kampina 133

Net uitgeslopen Smaragdlibel, just molted Downy Emerald, Cordulia aenea

kampina 143

Viervlek, Four-Spotted Chaser, Libellula Quadrimaculata

kampina 137

Viervlek, Four-Spotted Chaser, Libellula Quadrimaculata

Nadat we het hele Klokketorenven hadden uitgekamd, liepen we weer terug naar het Winkselsven. Ondertussen was de zon doorgebroken, en begonnen ook de vlinders te vliegen. Dit leverde onder andere een landkaartje, 2 bont dikkopjes en bovendien een groentje op, een voor mij nog nieuwe vlindersoort. Boven het Winkelsven zien we 2 boomvalken jagen, en er loopt een wulp rond. Hier vond Jonathan ook een gevlekte witsnuitlibel, maar ik was helaas net te laat, waardoor ik enkel ‘een grote libel’ weg zag vliegen. Verder zagen we weer de koraaljuffers, evenals een derde venwitsnuitlibel en een noordse witsnuitlibel.

kampina 150

Venwitsnuitlibel, White-Faced Darter, Leucorrhinia Dubia

Omdat de tijd alweer begon te dringen, moesten we zo zachtjes aan beginnen om richting het eindpunt te lopen. Onderweg begon het opnieuw te hozen, waardoor we genoodzaakt waren om in het bos even te gaan schuilen. Hard doorlopend kwamen we daarna al snel op de heide, waar roodborsttapuiten, met veel jongen, overal zaten. Terwijl 3 koekoeken achter elkaar aan joegen, zongen er een aantal boompiepers, een boomleeuwerik, geelgors en een gekraagde roodstaart, terwijl een ooievaar over kwam vliegen. Vanwege de tijd besloten we niet meer te gaan zoeken naar maanwaterjuffers, maar nog even langs de Beerze te gaan lopen.

Langs de Beerze viel het aantal libellen zwaar tegen. Natuurlijk vonden we een aantal weidebeekjuffers, maar we konden niet eens één bosbeekjuffer of beekrombout vinden. Leuk waren wel een roepende kleine bonte specht, veel roepende appelvinken en een ver weg zingende fluiter. Toch lukte het nog om een leuke libel te vinden, toen er een waarschijnlijke smaragdlibel gevonden werd. Na hem goed bekeken te hebben, bleek het hier echter niet om een smaragdlibel te gaan, maar om een net uitgeslopen metaalglanslibel! Weer een nieuwe libellensoort!

kampina 175

Metaalglanslibel, Brilliant Emerald, Somatochlora Metallica

kampina 172

Metaalglanslibel, Brilliant Emerald, Somatochlora Metallica

Omdat we met het fotograferen en op naam brengen van de metaalglanslibel nogal veel tijd verspild hadden, waren we genoodzaakt om in hardlooptempo terug te lopen naar de bus. Veel om ons heen kijken zat er dan ook niet in. Bijna bij de bus zagen we dan nog wel een groene specht, terwijl er bij de bus een kuifmees volop aan het roepen was. Uiteindelijk bleek dat we 22 soorten libellen, en 72 soorten vogels gezien hadden vandaag. Geen verkeerde score dus, zeker niet als je bedenkt dat ik tot vandaag maar 22 libellen in totaal gezien had!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s