Excursie Reeuwijk

Vandaag stond een excursie naar de Reeuwijksche Plassen in de agenda, alhoewel, excursie… We waren met z’n drieën (Johannes Luiten, Arie v/d Grond en ik). Wel gezellig.

Eerst langs Gouda CS om Arie op te halen, daarna door naar de Plassen. Vanaf de P-plaats was gelijk te zien dat de plas, net zoals elk jaar, vol zat met eenden. Dat beloofde dus veel goeds! Net uit de auto gestapt, vloog er een sperwer langs, en een rietgors. Na een stukje gelopen te hebben, merkten we dat de ganzen en kieviten goed doortrokken. De kieviten kwamen over in mooie groepen van soms wel 300, en ook de brand- en kolganzen trokken goed, vooral de brandganzen in groepen van zeker 300. Na het eerste stukje dijk af te hebben gelopen, alvorens op de Bosmankade te komen, vlogen er 7 kleine zwanen over, m’n eerste van deze winter. Op de bosmankade veel roodborstjes, en op de plas ook de eerste brilduikers en dodaarsjes, waarvan er nog vele van zouden volgen. Boven de plas zagen we nog een slechtvalk vliegen, jammer genoeg de verkeerde kant op. Toen we bijna bij de grote, betonnen steiger waren, vloog er plotseling iets blauws over het water. IJsvogel! Jammer genoeg konden we hem, op dat moment, niet terugvinden. Wel begonnen er steeds meer koperwieken en veldleeuweriken te vliegen, koperwieken wel in groepen van 30.

Vanaf de betonnen steiger vonden we 1 rosse stekelstaart en een pijlstaart. Verder zat de hele plas vol met duizenden smienten, en tientallen krak-, tafel- en slobeenden.  Ook vonden we een paar wintertalingen, en vlogen er nog 3 grote zilverreigers over. Een stukje na de steiger kwamen we Dirk Huitzing tegen, en hoorden we dankzij hem ook  de eerste waterral. Plotseling weer een blauwe flits, maar nu veel beter zichtbaar, weer de ijsvogel. Helaas konden we hem niet meer terugvinden op de plek waar hij ging     zitten. Hierna liepen we in één keer door naar het kijkscherm aan de Lecksdijk. Hier aangekomen, gelijk weer een ijsvogel, heel snel over het water scherend. Toen we naar       het kijkscherm liepen, vlogen er 1,5 meter van de kant, plotseling weer 2 ijsvogels langs, en even later kwam een van deze twee weer terug. Wat een prachtige verschijning    blijft het, zo’n ijsvogel. Bij het scannen van de eenden vonden we weer 8 dodaarsjes, meerdere brilduikers en ook 4 nonnetjes, 1 mannetje en 3 vrouwtjes, vooraan in de        groep eenden. Verder konden we er geen andere leuke eenden uit pikken. Aan het eind van de Lecksdijk vloog er, in een groepje kolganzen, 1 toendrarietgans mee, altijd     leuk hier. Door een open plek in het riet vonden we weer meerdere brilduikers en dodaarzen. Daarna kwamen we bij de weilanden tussen de A12 en de surfplas, waar elk           jaar verschrikkelijk veel ganzen zitten, zo ook dit jaar. Enorme groepen kolganzen, met groepjes brand- en grauwe ganzen, bedekten hele percelen. Jammer genoeg geen          leuke ganzen als dwerg-, riet- of roodhalsgans, en ook geen geringde. Wel leuk waren de 5 kemphanen die plotseling over kwamen vliegen.

Kemphaan, Philomachus pugnax, @Johannes Luiten

Kemphaan, Philomachus pugnax, @Johannes Luiten

Kemphaan, Philomachus pugnax, @Johannes Luiten

Kemphaan, Philomachus pugnax, @Johannes Luiten

In een van de slootjes ook weer een grote zilverreiger, op de weilanden een buizerd, er vloog een torenvalk, veel vinken, een graspieper, en op een stoppelveld zaten 12 veldleeuweriken. Op de plas weer een dodaars, wat het totaal op 16 bracht, en wat brilduikers, wat het totaal brilduikers op 21 bracht. Ook vonden we hier nog een vrouwtje nonnetje, waardoor we op 5 nonnetjes kwamen. In het riet hoorden we aan deze kant nog 3 waterrallen piepen. Aan het eind vonden we op het strand bij het pannekoekenrestaurant nog een kramsvogel en 2 koperwieken. Met kramsvogel als laatste nieuwe dagsoort, kwamen we op 63 soorten, wat toch een heel leuk aantal is voor één rondje surfplas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s